How to pay broker amount from tms system | Online Payment

How to pay broker amount from tms system | Online Payment In this video you will learn how to pay broker amount after you have sold the share. We will use TMS ConnectIPS system to pay the broker amount. सेयर…

How to pay broker amount from tms system | Online Payment

Source

0
(0)

How to pay broker amount from tms system | Online Payment
In this video you will learn how to pay broker amount after you have sold the share. We will use TMS ConnectIPS system to pay the broker amount.
सेयर किनिसकेपछी हामीले सेयरको पैसा ब्रोकरलाइ तिर्नु पर्ने हुन्छ । त्यो पैसालाइ तिर्नको लागि हामी Online को माध्यमलाइ प्रयोग गर्न सक्दछौं । यहाँ हामी TMS र ConnectIPS को प्रयोग गर्दै सजिलैसँग कसरी ब्रोकरलाइ पैसा तिर्न सक्छौं भन्ने बारेमा सिक्छौं ।

यो पनि हेर्नसक्नुहुन्छ सेयर कसरी Transfer गर्ने
https://www.youtube.com/watch?v=jRXesc29We0

Related Topics:
How to pay broker amount from tms system,
Online Payment,
Nepal Stock Guide,
online payment to broker,
Payment through TMS system,
Payment through ConnectIPS system,
Payment by TMS and ConnectIPS system,

0 / 5. 0