HT Thích Như Điển khẳng định có vong linh theo đại tạng kinh

“Chúng tôi có dịp để giải một số mối nghi đối với Quý Phật tử cũng như những ai là Chư Tăng, Ni không có duyên để đọc tụng được những kinh điển Đại thừa ở trong Đại Tạng kinh,…

HT Thích Như Điển khẳng định có vong linh theo đại tạng kinh

Source

0
(0)

“Chúng tôi có dịp để giải một số mối nghi đối với Quý Phật tử cũng như những ai là Chư Tăng, Ni không có duyên để đọc tụng được những kinh điển Đại thừa ở trong Đại Tạng kinh, cho nên chúng tôi hôm nay muốn giới thiệu cho quý vị để giải một số nghi ngờ.
Nói về vấn đề địa ngục bên kinh Nam Truyền, có phẩm Địa Ngục Tiếu ở trong Tương Ưng Bộ kinh…
…..
Nếu chúng ta có nói thì nên nói theo Pháp, chứ không nên nói theo sự hiểu biết riêng của mình, bởi vì sự hiểu biết riêng của mỗi người đều có giới hạn. dầu là tốt nghiệp bác học hay là tiến sĩ đi chăng nữa thì cũng không có gì tự hào về cái việc học của chính mình.
Nó cũng chỉ là như thế gian Pháp thôi.”

Nguồn video: facebook Chùa Hoằng Pháp

Hòa Thượng Thích Như Điển là:
– Trụ trì Chùa Viên Giác tại Hannover, Đức
– Đệ Nhị Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN Âu Châu.
– Thành viên Ban Hoằng Pháp của Hội Đồng Tăng Già Thế giới của 36 quốc gia, trụ sở chính đặt tại Đài Loan.
– Tổng Thư Ký của GHPGVNTN Âu châu
(Nguồn tham khảo: website Hoa Vô Ưu)

� Kính mời QÚY vị và Các bạn cùng theo dõi video dưới đây do HT. Thích Như Điển thuyết giảng và giới thiệu các phẩm trong Đại Tạng kinh có nhắc đến địa ngục, ngạ quỷ để có thêm tư lương củng cố Chính Tri kiến tu học Phật cho mình.

0 / 5. 0

ads sponsors