Phim Đài Loan : ÁI SÁT 17 (Trương Thiều Hàm, Trần Đình Uy, Dương Sĩ Huyên)

– Phim Đài Loan : ÁI SÁT 17 – Tên khác : ÁN TÌNH TUỔI 17 – Tên tiếng Anh : Bump Off Lover 爱杀17 – Diễn viên chính : Trương Thiều Hàm, Thẩm Thời Hoa, Trần Đình Uy, Dương…

Phim Đài Loan : ÁI SÁT 17 (Trương Thiều Hàm, Trần Đình Uy, Dương Sĩ Huyên)

Source

0
(0)

– Phim Đài Loan : ÁI SÁT 17

– Tên khác : ÁN TÌNH TUỔI 17

– Tên tiếng Anh : Bump Off Lover 爱杀17

– Diễn viên chính : Trương Thiều Hàm, Thẩm Thời Hoa, Trần Đình Uy, Dương Sĩ Huyên, Trương Thiện Kiệt, Ngô Trung Thiên, Trương Dục Thần, Vương Hân Dật…

https://chepphimbo.com

0 / 5. 0