Phim Đài Loan : CHIẾC ÁO TRÂN CHÂU (Thiên Tâm, Nhạc Linh)

– Phim cổ trang Đài Loan : CHIẾC ÁO TRÂN CHÂU – Tên khác : Trân Châu Huyết Hận – Tên tiếng Anh : Bloody Pearl 珍珠彩衣 – Diễn viên chính : Thiên Tâm, Nhạc Linh, Khưu Tâm Chí, Đà…

Phim Đài Loan : CHIẾC ÁO TRÂN CHÂU (Thiên Tâm, Nhạc Linh)

Source

0
(0)

– Phim cổ trang Đài Loan : CHIẾC ÁO TRÂN CHÂU

– Tên khác : Trân Châu Huyết Hận

– Tên tiếng Anh : Bloody Pearl 珍珠彩衣

– Diễn viên chính : Thiên Tâm, Nhạc Linh, Khưu Tâm Chí, Đà Tống Hoa, Long Long, Phan Nghi Quân, Thẩm Thế Bằng, Từ Quý Anh, Diệp Toàn Chân, Mã Tuệ Trân, Trương Phục Kiện

https://chepphimbo.com

0 / 5. 0