Phim Đài Loan : HƯƠNG SOÁI TRUYỀN KỲ (Trịnh Thiếu Thu, Dương Lệ Thanh, Thẩm Mạnh Sanh, Trần Á Lan)

– Phim kiếm hiệp Đài Loan : HƯƠNG SOÁI TRUYỀN KỲ – Tên khác : Đạo Soái Sở Lưu Hương – Tên tiếng Anh : Chor Lau-Heung 1995 香帅传奇 – Diễn viên chính : Trịnh Thiếu Thu, Dương Lệ Thanh,…

Phim Đài Loan : HƯƠNG SOÁI TRUYỀN KỲ (Trịnh Thiếu Thu, Dương Lệ Thanh, Thẩm Mạnh Sanh, Trần Á Lan)

Source

0
(0)

– Phim kiếm hiệp Đài Loan : HƯƠNG SOÁI TRUYỀN KỲ

– Tên khác : Đạo Soái Sở Lưu Hương

– Tên tiếng Anh : Chor Lau-Heung 1995 香帅传奇

– Diễn viên chính : Trịnh Thiếu Thu, Dương Lệ Thanh, Thẩm Mạnh Sanh, Trần Á Lan, Đường Khải, Lâm Mỹ Trinh, Trương Hinh Nguyệt, Hạ Quang Lợi, Huỳnh Tiểu Long, Huỳnh Tiểu Thanh, Dương Quỳnh Hoa, Hoàng Kiến Quần, Mạnh Đình Lệ…

https://chepphimbo.com

0 / 5. 0