Phim Đài Loan : KHẤT CÁI HOÀNG ĐỀ TRUYỀN KỲ (Hà Gia Kính, Dương Lệ Thanh, Thiên Tâm, Lý Chí Hy, Tống Dật Dân)

– Phim Đài Loan & Trung Quốc : KHẤT CÁI HOÀNG ĐỀ TRUYỀN KỲ – Tên khác : Đại Minh Anh Hùng Truyện / Khất Cái Hoàng Đề Chu Nguyên Chương / Hoàng Đế Ăn Mày – Tên tiếng Anh…

Phim Đài Loan : KHẤT CÁI HOÀNG ĐỀ TRUYỀN KỲ (Hà Gia Kính, Dương Lệ Thanh, Thiên Tâm, Lý Chí Hy, Tống Dật Dân)

Source

0
(0)

– Phim Đài Loan & Trung Quốc : KHẤT CÁI HOÀNG ĐỀ TRUYỀN KỲ

– Tên khác : Đại Minh Anh Hùng Truyện / Khất Cái Hoàng Đề Chu Nguyên Chương / Hoàng Đế Ăn Mày

– Tên tiếng Anh : Beggar King 1998 乞丐皇帝传奇

– Diễn viên chính : Hà Gia Kính, Dương Lệ Thanh, Thiên Tâm, Lý Chí Hy, Tống Dật Dân, Trương Phục Kiện, Tô Ức Thanh, Đinh Ngưỡng Quốc, Kim Ngọc Phụng, Kim Thiếu Long, Diệp Kiến Phi…

https://chepphimbo.com

0 / 5. 0