Phim Đài Loan : LONG MÔN KHÁCH SẠN HIỆN ĐẠI (Trần Di Dung, Vương Dương Minh, Kha Giai Yến)

– Phim bộ thần tượng Đài Loan : LONG MÔN KHÁCH SẠN HIỆN ĐẠI – Tên khác : Phi Việt Long Môn Khách Sạn / Đặc Cảnh Long Hổ Báo – Tên tiếng Anh : Dragon Gate 飞越龙门客栈 – Diễn…

Phim Đài Loan : LONG MÔN KHÁCH SẠN HIỆN ĐẠI (Trần Di Dung, Vương Dương Minh, Kha Giai Yến)

Source

– Phim bộ thần tượng Đài Loan : LONG MÔN KHÁCH SẠN HIỆN ĐẠI

– Tên khác : Phi Việt Long Môn Khách Sạn / Đặc Cảnh Long Hổ Báo

– Tên tiếng Anh : Dragon Gate 飞越龙门客栈

– Diễn viên chính : Trần Di Dung, Vương Dương Minh, Kha Giai Yến, Tạ Giai Kiến, Quan Thi Mẫn, Từ Tấn…

https://chepphimbo.com