Phim Đài Loan : LỬA BÓNG RỔ – NIỀM ĐAM MÊ (Ngôn Thừa Húc, La Chí Tường, Ngô Tôn)

– Phim Đài Loan : Lửa Bóng Rổ – Tên khác : Niềm Đam Mê – Tên tiếng Anh : Hot Shot 2008 籃球火 – Diễn viên chính : Ngôn Thừa Húc, La Chí Tường, Ngô Tôn, Hồ Vũ Uy,…

Phim Đài Loan : LỬA BÓNG RỔ - NIỀM ĐAM MÊ (Ngôn Thừa Húc, La Chí Tường, Ngô Tôn)

Source

0
(0)

– Phim Đài Loan : Lửa Bóng Rổ

– Tên khác : Niềm Đam Mê

– Tên tiếng Anh : Hot Shot 2008 籃球火

– Diễn viên chính : Ngôn Thừa Húc, La Chí Tường, Ngô Tôn, Hồ Vũ Uy, Châu Thể Thi, Tưởng Di, Trương Huân Kiệt, Cố Bảo Minh, Trương Nhạn Danh, Trần Bác Chính, Lâm Bá Ngạn…

https://chepphimbo.com

0 / 5. 0