Phim Đài Loan : NHIỆT TÌNH GIỮA MÙA HÈ (Trịnh Nguyên Sướng, Nguyễn Kinh Thiên, Đường Vũ Triết)

– Phim Đài Loan : NHIỆT TÌNH GIỮA MÙA HÈ – Tên tiếng Anh : Summer X Summer 2007 熱情仲夏 – Diễn viên chính : Trịnh Nguyên Sướng, Thái Nghi Trân, Nguyễn Kinh Thiên, Đường Vũ Triết, Trương Dục Thần,…

Phim Đài Loan : NHIỆT TÌNH GIỮA MÙA HÈ (Trịnh Nguyên Sướng, Nguyễn Kinh Thiên, Đường Vũ Triết)

Source

0
(0)

– Phim Đài Loan : NHIỆT TÌNH GIỮA MÙA HÈ

– Tên tiếng Anh : Summer X Summer 2007 熱情仲夏

– Diễn viên chính : Trịnh Nguyên Sướng, Thái Nghi Trân, Nguyễn Kinh Thiên, Đường Vũ Triết, Trương Dục Thần, Trương Dung Dung, Lý Lý Nhân…

https://chepphimbo.com

0 / 5. 0