Phim Đài Loan : NỮ HIỆP SĨ TÓC TRẮNG – BẠCH PHÁT MA NỮ (Thủy Linh, Trương Trí Lâm)

– Phim kiếm hiệp Đài Loan và Hong Kong : Nữ Hiệp Sĩ Tóc Trắng – Tên khác : Bạch Phát Ma Nữ – Tên tiếng Anh : Bai Fa Mo Nu 白发魔女传 蒋勤勤 – Diễn viên chính : Thủy…

Phim Đài Loan : NỮ HIỆP SĨ TÓC TRẮNG - BẠCH PHÁT MA NỮ (Thủy Linh, Trương Trí Lâm)

Source

0
(0)

– Phim kiếm hiệp Đài Loan và Hong Kong : Nữ Hiệp Sĩ Tóc Trắng

– Tên khác : Bạch Phát Ma Nữ

– Tên tiếng Anh : Bai Fa Mo Nu 白发魔女传 蒋勤勤

– Diễn viên chính : Thủy Linh (Tưởng Cần Cần), Trương Trí Lâm, Trần Tuấn Sanh, Lâm Phương Binh, Cố Bảo Minh, Trương Hằng…

https://chepphimbo.com

0 / 5. 0