Phim Đài Loan : TÂN BẠCH NƯƠNG TỬ TRUYỀN KÝ 1992 (Triệu Nhã Chi, Diệp Đồng, Trần Mỹ Kỳ)

– Phim Đài Loan : Tân Bạch Nương Tử Truyền Kỳ – Tên tiếng Anh : The Legend of White Snake 1992 新白娘子传奇 – Diễn viên chính : Triệu Nhã Chi, Diệp Đồng, Trần Mỹ Kỳ, Càn Đức Môn, Giang…

Phim Đài Loan : TÂN BẠCH NƯƠNG TỬ TRUYỀN KÝ 1992 (Triệu Nhã Chi, Diệp Đồng, Trần Mỹ Kỳ)

Source

0
(0)

– Phim Đài Loan : Tân Bạch Nương Tử Truyền Kỳ

– Tên tiếng Anh : The Legend of White Snake 1992 新白娘子传奇

– Diễn viên chính : Triệu Nhã Chi, Diệp Đồng, Trần Mỹ Kỳ, Càn Đức Môn, Giang Minh, Doãn Bảo Liên…

https://chepphimbo.com

0 / 5. 0