Phim Đài Loan : THẦN ĐIÊU HIỆP LỮ 98 (Nhậm Hiền Tề, Ngô Thanh Liên, Tôn Hưng, Hạ Văn Tịch, Trần Hồng)

– Phim Đài Loan : Thần Điêu Hiệp Lữ 1998 – Tên khác : Thần Điêu Đài Hiệp Đài Loan, Đại Ưng Anh Hùng Truyện – Tên tiếng Anh : Return Of Condor Heroes 1998 神雕侠侣 任贤齐 – Diễn viên…

Phim Đài Loan : THẦN ĐIÊU HIỆP LỮ 98 (Nhậm Hiền Tề, Ngô Thanh Liên, Tôn Hưng, Hạ Văn Tịch, Trần Hồng)

Source

0
(0)

– Phim Đài Loan : Thần Điêu Hiệp Lữ 1998

– Tên khác : Thần Điêu Đài Hiệp Đài Loan, Đại Ưng Anh Hùng Truyện

– Tên tiếng Anh : Return Of Condor Heroes 1998 神雕侠侣 任贤齐

– Diễn viên chính : Nhậm Hiền Tề, Ngô Thanh Liên, Tôn Hưng, Hạ Văn Tịch, Trần Hồng, Lý Lập Quần, Lý Hủy, Thái Xán Đắc, Lưu Tư, Lương Gia Nhân, Nhạc Diệu Lợi, Từ Thiếu Cường, Ô Sảnh Sảnh, Lý Chí Hy..

https://chepphimbo.com

0 / 5. 0