Phim Đài Loan : THÂU THIÊN HOÁN NHẬT (Quách Phẩm Siêu, Hồng Kim Bảo, Quan Dĩnh, Dương Nhất Triển)

– Phim : THÂU THIÊN HOÁN NHẬT – Tên khác : Siêu Lừa Đảo / Phút Lâm Chung / Đổi Trắng Thay Đen – Tên tiếng Anh : Coming Lies 2005 偷天换日 – Diễn viên chính : Quách Phẩm Siêu,…

Phim Đài Loan : THÂU THIÊN HOÁN NHẬT (Quách Phẩm Siêu, Hồng Kim Bảo, Quan Dĩnh, Dương Nhất Triển)

Source

0
(0)

– Phim : THÂU THIÊN HOÁN NHẬT

– Tên khác : Siêu Lừa Đảo / Phút Lâm Chung / Đổi Trắng Thay Đen

– Tên tiếng Anh : Coming Lies 2005 偷天换日

– Diễn viên chính : Quách Phẩm Siêu, Hồng Kim Bảo, Quan Dĩnh, Đường Dĩ Phi, Dương Long Trạch, Dương Nhất Triển, Hồng Kỳ Cơ, Tiểu Phan Phan, Hùng Hải Linh…

https://chepphimbo.com

0 / 5. 0