Phim Đài Loan : TIỆM CẦM ĐỒ SỐ 8 (Đỗ Đức Vỹ, Thiên Tâm)

– Phim bộ Đài Loan : TIỆM CẦM ĐỒ SỐ 8 – Tên khác : Lá Bùa Số 8 – Tên tiếng Anh : The Pawnshop NO.8 第8号当铺 – Diễn viên chính : Đỗ Đức Vỹ, Thiên Tâm, Lý Chí…

Phim Đài Loan : TIỆM CẦM ĐỒ SỐ 8 (Đỗ Đức Vỹ, Thiên Tâm)

Source

0
(0)

– Phim bộ Đài Loan : TIỆM CẦM ĐỒ SỐ 8

– Tên khác : Lá Bùa Số 8

– Tên tiếng Anh : The Pawnshop NO.8 第8号当铺

– Diễn viên chính : Đỗ Đức Vỹ, Thiên Tâm, Lý Chí Hy, Trịnh Gia Du, Kim Bái Thần, Giang Tổ Bình, Lâm Vy Quân, Lưu Tuyết Hoa, Vương Kiện Long, Tôn Hưng, A Nhã, Lưu Chí Hàn, Đà Tống Hoa, Lâm Mỹ Trinh, Hứa Thiệu Dương, Thái Xán Đắc, Lý Lý Nhân, Châu Hoa Kiện, Điền Lệ, Uông Đông Thành, Tiền Vy Sam, Mạnh Đình Lệ, Hạ Vu Kiều, Lâm Lập Dương, Giản Bái Ân, Lưu Ngọc Đình, Ông Gia Minh, Thẩm Thế Bằng, Lâm Vỹ, Trần Chí Bằng..

https://chepphimbo.com

0 / 5. 0