Phim Đài Loan & Trung Quốc : ĐẠI THIẾU GIA THƯỢNG HẢI (Hà Gia Kính, Lâm Mỹ Trinh, Điền Hải Dung)

– Phim tình cảm Trung Quốc : ĐẠI THIẾU GIA THƯỢNG HẢI – Tên khác : Tình Mê Hải Thượng Hoa / Cành Hoa Bất Tử – Tên tiếng Anh : A Kiss Before Dying / Spirit of Revenge 情迷海上花…

Phim Đài Loan & Trung Quốc : ĐẠI THIẾU GIA THƯỢNG HẢI (Hà Gia Kính, Lâm Mỹ Trinh, Điền Hải Dung)

Source

0
(0)

– Phim tình cảm Trung Quốc : ĐẠI THIẾU GIA THƯỢNG HẢI

– Tên khác : Tình Mê Hải Thượng Hoa / Cành Hoa Bất Tử

– Tên tiếng Anh : A Kiss Before Dying / Spirit of Revenge 情迷海上花

– Diễn viên chính : Hà Gia Kính, Lâm Mỹ Trinh, Điền Hải Dung, Hà Tái Phi, Hầu Trường Vinh, Thẩm Hiểu Hải, Trương Lộ, Lưu Giao Tâm…

https://chepphimbo.com

0 / 5. 0