Phim Đài Loan & Trung Quốc : TIỂU LÝ PHI ĐAO (Tiêu Ân Tuấn, Ngô Kinh, Tiêu Tường, Du Phi Hồng)

– Phim kiếm hiệp Cổ Long : TIỂU LÝ PHI ĐAO 1999 – Tên tiếng Anh : Legend of Dagger Lee 小李飞刀 – Diễn viên chính : Tiêu Ân Tuấn, Ngô Kinh, Tiêu Tường, Du Phi Hồng, Giả Tịnh Văn,…

Phim Đài Loan & Trung Quốc : TIỂU LÝ PHI ĐAO (Tiêu Ân Tuấn, Ngô Kinh, Tiêu Tường, Du Phi Hồng)

Source

0
(0)

– Phim kiếm hiệp Cổ Long : TIỂU LÝ PHI ĐAO 1999

– Tên tiếng Anh : Legend of Dagger Lee 小李飞刀

– Diễn viên chính : Tiêu Ân Tuấn, Ngô Kinh, Tiêu Tường, Du Phi Hồng, Giả Tịnh Văn, Phạm Băng Băng, Lâm Lập Dương, Nhậm Tuyền, Cao Hùng…

https://chepphimbo.com

0 / 5. 0