Phim Đài Loan & Trung Quốc : VIÊN NGỌC BÍCH (Tôn Lệ, Hoắc Kiến Hoa, Hồ Vũ Uy, Giả Nãi Lượng)

– Phim Đài Loan & Trung Quốc : VIÊN NGỌC BÍCH – Tên khác : Ngọc Bích Trong Ánh Bình Minh – Tên tiếng Anh : Emerald on the Roof 屋顶上的绿宝石 – Diễn viên chính : Tôn Lệ, Hoắc Kiến…

Phim Đài Loan & Trung Quốc : VIÊN NGỌC BÍCH (Tôn Lệ, Hoắc Kiến Hoa, Hồ Vũ Uy, Giả Nãi Lượng)

Source

0
(0)

– Phim Đài Loan & Trung Quốc : VIÊN NGỌC BÍCH

– Tên khác : Ngọc Bích Trong Ánh Bình Minh

– Tên tiếng Anh : Emerald on the Roof 屋顶上的绿宝石

– Diễn viên chính : Tôn Lệ, Hoắc Kiến Hoa, Hồ Vũ Uy, Diêu Thái Dĩnh, Giả Nãi Lượng, Trương Quốc Lập, Lưu Tuyết Hoa, Bạch Băng Băng, Trương Thiết Lâm, Ô Sảnh Sảnh, Bách Tuyết…

https://chepphimbo.com

0 / 5. 0