Phim Đài Loan : XE ĐIỆN NGẦM – ÂM THANH CỦA SẮC MÀU (Lâm Tâm Như, Hoắc Kiến Hoa)

– Phim Đài Loan : XE ĐIỆN NGẦM – ÂM THANH CỦA SẮC MÀU – Tên khác : Âm Thanh Của Sắc Màu / Tàu Điện Ngầm – Tên tiếng Anh : Sound of Colors 2006 地下铁 – Diễn viên…

Phim Đài Loan : XE ĐIỆN NGẦM - ÂM THANH CỦA SẮC MÀU (Lâm Tâm Như, Hoắc Kiến Hoa)

Source

0
(0)

– Phim Đài Loan : XE ĐIỆN NGẦM – ÂM THANH CỦA SẮC MÀU

– Tên khác : Âm Thanh Của Sắc Màu / Tàu Điện Ngầm

– Tên tiếng Anh : Sound of Colors 2006 地下铁

– Diễn viên chính : Lâm Tâm Như, Hoắc Kiến Hoa, Hác Lôi, Tôn Hưng, Lý Lập Quần, Trịnh La Tây…

https://chepphimbo.com

0 / 5. 0