Phim TQ – ĐL : SỞ LƯU HƯƠNG TRUYỀN KỲ (Chu Hiếu Thiên, Choo Ja Hyun, Trần Hạo Dân, Hồ Tịnh, Tôn Phi Phi, Trần Kiện Phong)

– Phim kiếm hiệp Trung Quốc & Đài Loan : SỞ LƯU HƯƠNG TRUYỀN KỲ – Tên khác : Tân Sở Lưu Hương 2007 – Tên tiếng Anh : Chu Liu Xiang Chuan Qi 2007 楚留香传奇 – Diễn viên chính…

Phim TQ - ĐL : SỞ LƯU HƯƠNG TRUYỀN KỲ (Chu Hiếu Thiên, Choo Ja Hyun, Trần Hạo Dân, Hồ Tịnh, Tôn Phi Phi, Trần Kiện Phong)

Source

0
(0)

– Phim kiếm hiệp Trung Quốc & Đài Loan : SỞ LƯU HƯƠNG TRUYỀN KỲ

– Tên khác : Tân Sở Lưu Hương 2007

– Tên tiếng Anh : Chu Liu Xiang Chuan Qi 2007 楚留香传奇

– Diễn viên chính : Chu Hiếu Thiên, Choo Ja Hyun, Trần Hạo Dân, Hồ Tịnh, Tôn Phi Phi, Trần Kiện Phong, Vương Truyền Nhất, Tiêu Tường, Thôi Bằng, Mục Đình Đình…

https://chepphimbo.com

0 / 5. 0