Phim Trung Quốc & Đài Loan : HOÀN QUÂN MINH CHÂU (Đổng Khiết, Huỳnh Thiếu Kỳ, Lý Tông Hàn, Tôn Hưng)

– Phim bộ Trung Quốc và Đài Loan : HOÀN QUÂN MINH CHÂU – Tên tiếng Anh : Torn Between Two Lovers 新还君明珠 – Diễn viên chính : Đổng Khiết, Huỳnh Thiếu Kỳ, Lý Tông Hàn, Tôn Hưng, Lưu Chí…

Phim Trung Quốc & Đài Loan : HOÀN QUÂN MINH CHÂU (Đổng Khiết, Huỳnh Thiếu Kỳ, Lý Tông Hàn, Tôn Hưng)

Source

0
(0)

– Phim bộ Trung Quốc và Đài Loan : HOÀN QUÂN MINH CHÂU

– Tên tiếng Anh : Torn Between Two Lovers 新还君明珠

– Diễn viên chính : Đổng Khiết, Huỳnh Thiếu Kỳ, Lý Tông Hàn, Tôn Hưng, Lưu Chí Hàn, Lưu Tuyết Hoa, Trương Đan Phong…

https://chepphimbo.com

0 / 5. 0