Phim Trung Quốc – Đài Loan : NHẤT GIANG XUÂN THỦY (Mạc Thiếu Thông, Tiêu Tường, Vu Vinh Quang)

– Phim Trung Quốc hợp tác : Nhất Giang Xuân Thủy – Tên khác : Dòng Nước Xuân Xanh – Tên tiếng Anh : Yi Jiang Chun Shui 一江春水 – Diễn viên chính : Mạc Thiếu Thông, Tiêu Tường, Vu…

Phim Trung Quốc - Đài Loan : NHẤT GIANG XUÂN THỦY (Mạc Thiếu Thông, Tiêu Tường, Vu Vinh Quang)

Source

0
(0)

– Phim Trung Quốc hợp tác : Nhất Giang Xuân Thủy

– Tên khác : Dòng Nước Xuân Xanh

– Tên tiếng Anh : Yi Jiang Chun Shui 一江春水

– Diễn viên chính : Mạc Thiếu Thông, Tiêu Tường, Vu Vinh Quang, La San San, Vương Băng, Trì Soái, Đường Quốc Cường…

https://chepphimbo.com

0 / 5. 0