Rentes rente | Petters Sparetips

Hvordan kan kr 10.000 bli til kr 100.000 på 25 år? Sjekk Petters Sparetips om rentes rente og hvordan pengene øker raskere og raskere jo lenger du sparer. Se video og start sparingen din i dag. Les mer her: https://www.nordea.no/privat/vare-produkter/sparing-og-investering/fond/spareavtaler.html…

Rentes rente | Petters Sparetips

Source

0
(0)

Hvordan kan kr 10.000 bli til kr 100.000 på 25 år? Sjekk Petters Sparetips om rentes rente og hvordan pengene øker raskere og raskere jo lenger du sparer. Se video og start sparingen din i dag.

Les mer her: https://www.nordea.no/privat/vare-produkter/sparing-og-investering/fond/spareavtaler.html

Generelt om risiko ved sparing i fond:
Det er viktig å merke seg at historisk avkastning ikke gir garanti for fremtiden. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Penger som plasseres i fond kan gå både opp og ned i verdi, og det er ikke sikkert at du får tilbake hele beløpet du satte inn.

0 / 5. 0